stop-acta -- Przeciw ACTA

 

Lista stop-acta

Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA (pol. Umowa handlowa dotycz´┐Żca zwalczania obrotu towarami podrabianymi) – porozumienie wielostronne, maj´┐Żce ustali´┐Ż mi´┐Żdzynarodowe standardy w walce z naruszeniami w´┐Żasno´┐Żci intelektualnej[1]. Dokument ustanawia szereg regulacji prawnych o globalnym zasi´┐Żgu. Do porozumienia mo´┐Że przy´┐Ż´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż ka´┐Żde pa´┐Żstwo zainteresowane wsp´┐Żprac´┐Ż w ramach powstaj´┐Żcych struktur. Powo´┐Żane do ´┐Życia cia´┐Żo administracyjne b´┐Żdzie zupe´┐Żnie niezale´┐Żne od istniej´┐Żcych obecnie mi´┐Żdzynarodowych instytucji, zajmuj´┐Żcych si´┐Ż dotychczas tymi zagadnieniami: ´┐Żwiatowej Organizacji Handlu (WTO), ´┐Żwiatowej Organizacji W´┐Żasno´┐Żci Intelektualnej (WIPO) czy innych agend Organizacji Narod´┐Żw Zjednoczonych (ONZ). Przedmiotem regulacji s´┐Ż kwestie obrotu podrabianymi dobrami, zasady handlu lekami generycznymi oraz problem rozpowszechniania dzie´┐Ż prawnie chronionych poprzez Internet

Zobacz archiwum listy stop-acta . (Bie┐▒ce archiwum jest dostŕpne tylko dla prenumeratorˇw listy.)

Korzystanie z listy stop-acta
Wiadomo┼Ťci do wszystkich prenumerator├│w listy wysy┼éaj na adres: stop-acta@listy.icm.edu.pl.

Mo┼╝esz zapisa─ç si─Ö na list─Ö lub zmieni─ç opcje prenumeraty korzystaj─ůc z poni┼╝szych sekcji.

Subskrypcja listy stop-acta

Wype┼énij poni┼╝szy formularz, by zapisa─ç si─Ö na list─Ö stop-acta. Sprawd╝ pocztŕ, by potwierdziŠ prenumeratŕ. Po otrzymaniu potwierdzenia, proÂba zostanie przekazana do decyzji moderatora. O jego decyzji system powiadomi Ciŕ automatycznie. Lista jest rˇwnie┐ list▒ prywatn▒, co oznacza, ┐e nie masz prawa wyÂwietliŠ adresˇw jej prenumeratorˇw.

  Adres e-mail:  
  Imi─Ö i nazwisko (opcjonalne):  
  Wprowadź hasło. Nie używaj hasła, które wykorzystujesz np. do logowania do konta bankowego.

  Je┼╝eli nie podasz has┼éa, system przydzieli Ci je automatycznie. Zostanie ono przes┼éane razem z wiadomo┼Ťci─ů potwierdzaj─ůc─ů Twoj─ů subskrypcj─Ö. Has┼éo mo┼╝esz w ka┼╝dej chwili zmieni─ç. Raz w miesi▒cu bŕdziesz otrzymywa│ email z has│em.

  Has┼éo:  
  Potwierd┼║ has┼éo:  
  W jakim j─Özyku chcesz komunikowa─ç si─Ö z systemem?  
  Czy chcesz dostawa─ç listy tylko raz dziennie, w formie paczki? Nie Tak

Sekcja dla prenumerator├│w listy stop-acta
(Lista prenumeratorˇw jest dostŕpne tylko dla prenumeratorˇw listy.)

Wprowad╝ swˇj adres i has│o, ┐eby zobaczyŠ listŕ osˇb zapisanych:

Adres: Has│o:   

Podaj swˇj adres, ┐eby wypisaŠ siŕ z listy stop-acta, poprosiŠ o przypomnienie has│a, zmieniŠ parametry prenumeraty:

JeÂli zostawisz to pole puste, adres email bŕdziesz musia│ podaŠ pˇ╝niej.


List▒ stop-acta opiekuje siŕ saper at saper.info
Interfejs administracyjny listy stop-acta (wymagane uwierzytelnienie)
Przegl▒d wszystkich list na listy.icm.edu.pl

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix