stop-acta -- Przeciw ACTA

 

Lista stop-acta

Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA (pol. Umowa handlowa dotycz�ca zwalczania obrotu towarami podrabianymi) – porozumienie wielostronne, maj�ce ustali� mi�dzynarodowe standardy w walce z naruszeniami w�asno�ci intelektualnej[1]. Dokument ustanawia szereg regulacji prawnych o globalnym zasi�gu. Do porozumienia mo�e przy��czy� si� ka�de pa�stwo zainteresowane wsp�prac� w ramach powstaj�cych struktur. Powo�ane do �ycia cia�o administracyjne b�dzie zupe�nie niezale�ne od istniej�cych obecnie mi�dzynarodowych instytucji, zajmuj�cych si� dotychczas tymi zagadnieniami: �wiatowej Organizacji Handlu (WTO), �wiatowej Organizacji W�asno�ci Intelektualnej (WIPO) czy innych agend Organizacji Narod�w Zjednoczonych (ONZ). Przedmiotem regulacji s� kwestie obrotu podrabianymi dobrami, zasady handlu lekami generycznymi oraz problem rozpowszechniania dzie� prawnie chronionych poprzez Internet

Zobacz archiwum listy stop-acta . (Bieżące archiwum jest dostępne tylko dla prenumeratorów listy.)

Korzystanie z listy stop-acta
Wiadomości do wszystkich prenumeratorów listy wysyłaj na adres: stop-acta@listy.icm.edu.pl.

Możesz zapisać się na listę lub zmienić opcje prenumeraty korzystając z poniższych sekcji.

Subskrypcja listy stop-acta

Wypełnij poniższy formularz, by zapisać się na listę stop-acta. Sprawdź pocztę, by potwierdzić prenumeratę. Po otrzymaniu potwierdzenia, prośba zostanie przekazana do decyzji moderatora. O jego decyzji system powiadomi Cię automatycznie. Lista jest również listą prywatną, co oznacza, że nie masz prawa wyświetlić adresów jej prenumeratorów.

  Adres email:  
  Imię i nazwisko (opcjonalne):  
  Wprowadź hasło. Nie używaj hasła, które wykorzystujesz np. do logowania do konta bankowego.

  Jeżeli nie podasz hasła, system przydzieli Ci je automatycznie. Zostanie ono przesłane razem z wiadomością potwierdzającą Twoją subskrypcję. Hasło możesz w każdej chwili zmienić.
  Hasło:  
  Potwierdź hasło:  
  W jakim języku chcesz komunikować się z systemem?  
  Czy chcesz dostawać listy tylko raz dziennie, w formie paczki? Nie Tak
Sekcja dla prenumeratorów listy stop-acta
(Lista prenumeratorów jest dostępne tylko dla prenumeratorów listy.)

Wprowadź swój adres i hasło, żeby zobaczyć listę osób zapisanych:

Adres: Hasło:   

Podaj swój adres, żeby wypisać się z listy stop-acta, poprosić o przypomnienie hasła, zmienić parametry prenumeraty:

Jeśli zostawisz to pole puste, adres email będziesz musiał podać później.


Listą stop-acta opiekuje się stop-acta-owner at listy.icm.edu.pl
Interfejs administracyjny listy stop-acta (wymagane uwierzytelnienie)
Przegląd wszystkich list na listy.icm.edu.pl

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Obsługiwane przez Pythona GNU's Not Unix Debian Powered